PREZENTARE

CORALA  CATEDRALEI  ARHIEPISCOPALE  DIN TÂRGOVIŞTE


             Într-o urbe încărcată de istorie şi suflu religios – veche Cetate de Scaun şi Mitropolie a Ţării Româneşti - formaţia corală a apărut ca o necesitate pentru a desăvârşi  viaţa religios spirituală, la iniţiativa preotului paroh Corvin Parnia. 
            Catedrala vechii Mitropolii imprimă în sine întreaga încărcătură istorică a Ţării Româneşti  iar sentimentul  unei continuităţi a trecutului pluteşte în atmosfera religioasă a spaţiului eclezial. Frumuseţea şi  splendoarea locurilor sunt măestrit conturate în armonia muzicii sacre, ce se distinge printr-o  plenitudine sonoră  inconfundabilă, menită să înveşmânteze întregul ansamblu spiritual într-o stare de rugăciune şi trăire autentic religioasă.
     
     Corala Catedralei Arhiepiscopale este o formaţie ce abordează un repertoriu preponderent religios, a cărui manieră se încadrează în demnitatea spaţiului sacru bisericesc. Catedrala târgovişteană este un "loc de regăsire" a sensibilităţii şi profunzimii sentimentelor creştine generate de rugăciunea şi cântarea divină, ce se regăsesc în muzicalitatea repertoriului religios.
      Mărturie a universalităţii rugăciunii în muzică stau creaţiile marilor compozitori români Gheorghe Cucu, Gavriil Muzicescu, Ioan Cristu Danielescu, Gheorghe Danga, Ioan D. Chirescu, Nicolae Lungu, Vadim Şumski, Gheorghe Popescu Brăneşti, Paul Constantinescu, Ioana Ghika Comăneşti, Timotei Popovici, Ion Runcu, Dimitrie G. Kiriac, Eduard Wachman, Gheorghe Dima, Dragoş Alexandrescu,  Valentin Teodorian ş.a. ce se îngemănează cu scriiturile sacre ale unor compozitori străini Piotr Ilici Ceaikovski, A. Arhanghelski, Dimitri Botneansky, F. Hubic. 
        Repertoriul laic este prezent  în interpretarea Coralei prin promovarea unor lucrări de factură folclorică şi patriotică, menite să evidenţieze identitatea românească cu valorile şi specificitatea sa. Dacă partiturile religioase au menirea de a ridica simţămintele oamenilor spre Dumnezeu, a-i face să cânte toţi cu “o gură şi cu o inimă, şi a sensibiliza trăirea spre apropierea de Taina Dumnezeiască, cântării laice îi revine datoria de a împodobi viaţa prin cântec folcloric, identitate spirituală a poporului român. Cu alte cuvinte frumuseţea cântărilor laice dintre oameni (orizontală) este desăvărşită de armonia divină a cântărilor înălţate de om lui Dumnezeu. 
       Repertoriul laic este concretizat mai ales prin participarea la diferite festivaluri dar şi la evenimente din viaţa pastorală a Arhiepiscopiei Târgoviştei. Sunt prezente lucrări ale compozitorilor români Ion Vidu, Nicolae Lungu, Nicolae Ursu, Gheorghe Danga, George Enescu, Vasile Popovici, Gheorghe Cucu, Vasile Spătărelu şi alţii. Ambele direcţii promovate de Corala Catedralei Arhiepiscopale aduc un plus de vigoare şi dinamică în societatea târgovişteană de astăzi.

           Dorinţa de promovare a artei, a frumosului şi esteticului în cult precum şi  a cântării bisericeşti determină pe IPS Nifon, Mitropolitul Târgoviştei, să susţină activitatea Coralei. Aflată sub coordonarea Arhiepiscopiei Târgoviştei, aceasta adună voci mature dar şi în plină formare, adulţi şi tineri, care împreună cântând dau sens mărturiei psalmistului ca “toată suflarea să laude pe Domnul.

          Întreaga formaţie uneşte studenţi, absolvenţi sau masteranzi ai Facultăţii de Teologie şi ai Facultăţii de Muzică de la Universitatea "Valahia" Târgovişte; de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti sau  Universitatea "Transilvania" din Braşov. Alături de aceştia se înscriu, profesori, economişti, ingineri, asistenţi sociali, oameni sensibili, iubitori de artă şi frumos.

       În perioada 2000-2010, în calitate de dirijor, a activat doamna Heliana Munteanu, conf. univ. dr. la Universitatea "Valahia" Târgovişte, ce a promovat valorile muzicii religioase româneşti şi universale, prin concerte, colaborări şi înregistrări audio.
          În prezent, Corala este condusă de Mihail Daniel Vlădăreanu, licenţiat în teologie şi muzică la Universitatea "Valahia" din Târgovişte, masterand în teologie (Doctrină, Ştiinţă şi Misiune) şi în muzică (Tehnică şi Artă Muzicală) şi dirijor şi al Corului bărbătesc "Valachia Christiana".


ACTIVITATEA CULTURALĂ ŞI ARTISTICĂ. 
CONCERTE. PROIECTE

       Corala Catedralei le oferă iubitorilor de muzică un concert live, în fiecare duminică, muzica slujind cuvântului liturgic
        Concertele de Crăciun organizate în fiecare an de Arhiepiscopia Târgoviştei, aduc, pe lângă mesajul Cuvântului întrupat, şi frumuseţea unică a colindelor tradiționale, menite să înnoiască haina spirituală a credincioşilor.
    Corala a fost invitată la mai multe ediţii ale Festivalului de Muzică Religioasă organizat în Bucureşti anual, în luna decembrie, de către Patriarhia Română şi Asociaţia Naţională Corală din România.  
         În aprilie 2006, Corala a luat parte la Festivalul Internaţional de Muzică Religioasă.
        Alte proiecte, de nivel internaţional, au presupus colaborarea mai multor formaţii corale şi orchestre la susţinerea unor concerte vocal simfonice extraordinare. Amintim doar  Requiem-ul German de Johannes Brahms, dirijor Alain Charron (Franţa) colaborare cu Orchestra Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, Corul Collegium Vocal, Chauray, Franţa, Corul Collegium Cantorum „Nicolae Oancea”, Casa Corpului Didactic Bucureşti – noiembrie 2006, Bucureşti, Opera Naţională, sau Requiem-ul  de Gabriel Faure, dirijor Neil Bennett, în parteneriat cu Corul de Cameră al Colegiului Pendleton, Manchester, Marea Britanie – Bucureşti, iulie 2007.
   
       În anul 2008, Corala participă la Concursul InternaţionalPeter Eben” Praga, Cehia
     În anul 2010, Corala se remarcă, de asemenea, prin participarea la Festivalul ConcursLăudaţi pe Domnul, etapa Mitropolitană la Bucureşti.
      În anul 2011, Corala participă la FestivalulFloriile cu bucurie”, organizat la Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucureşti.
          Între anii 2012-2014, Corala înregistrează un număr de 2 CD-uri, primul cu Colinde la Naşterea Domnului şi, al doilea, cu cântări corale populare şi laice.